Trong những năm qua, với sự cố gắng, nỗ lực của nhà trường, chất lượng học sinh tiến bộ rõ rệt và thu được nhiều kết quả, thành tích đáng khích lệ. Hàng năm nhà trường đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong Hội nghị cán bộ công chức đầu năm. Trường luôn đảm bảo tốt chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Năm học 2011 – 2012, trường có 09 giải cấp quốc gia, trong đó 01 giải Xuất sắc; 03 giải Nhất; 02 giải Nhì; 3 giải Ba, 33 giải thành phố gồm 06 giải Nhất; 11 giải Nhì; 8 giải Ba; 8 giải Khuyến khích, 01 Huy chương Hoa phượng đỏ hạng Nhất Sơn ca cấp thành phố, giải Nhì Hội thi tiếng hát HS Tiểu học cấp thành phố, giải Nhất giao lưu Festival cấp thành phố. Năm học 2012 – 2013, trường có 3 giải cấp quốc gia, trong đó 02 giải Nhất; 01 giải Khuyến khích, trong các cuộc thi dành cho học sinh Tiểu học cấp Thành phố có 33 giải với 17 giải Nhất; 09 giải Nhì; 03 giải Ba; 04 giải Khuyến khích. Năm học 2013 – 2014: BGD – ĐT không tổ chức các cuộc thi và giao lưu dành cho học sinh Tiểu học, số lượng các cuộc thi và giao lưu do SGD tổ chức ít hơn nhưng trường vẫn đạt 14 giải cấp thành phố với 04 giải Nhất; 04 giải Nhì; 03 giải Ba; 02 giải Khuyến khích, thi viết Tập san “Tự hào Điện Biên” do Thành phố tổ chức đạt giải Ba. Năm học 2015 – 2016 trường đạt 8 giải cấp Quận với 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 4 giải Ba; đạt 3 giải cấp Thành phố với 2 giải Nhì và 1 giải Ba. Với những kết quả trên, nhà trường luôn được các cấp lãnh đạo ngành và nhân dân đánh giá cao. Sau đay là một số minh chứng về thành tích mà nhà trường đã đạt được: