Giáo dục Quyền trẻ em – Chủ đề 1: Tôi là một đứa trẻ

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là một nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục và toàn xã hội. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước quốc tế về Quyền trẻ em.

Nhận thấy sự quan trọng của việc giáo dục Quyền và bổn phận trẻ em, thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, tập thể khối 4 tổ chức chương trình giáo dục Quyền và bổn phận trẻ em với chủ đề 1 “Tôi là một đứa trẻ – Một người có giá trị với những quyền như mọi người” nhằm tuyên truyền, giáo dục các em học sinh nhà trường. Qua buổi chuyên đề, học sinh nắm được “Một đứa trẻ có quyền có họ tên, có cha mẹ, có gia đình, có quê hương và không bị phân biệt đối xử”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *